Kia ora te reo

Ko taku reo taku ohooho. My language is my awakening.